Zubné mostíky

Schill Dental Clinic Zubné mostíky

čo je to zubný mostík a kedy je vhodný? 

Zubný mostík nahrádza jeden alebo viaceré zuby. Z jeho názvu je zrejmé, že pri osadení do úst spája jeden zub s druhým. Patrí medzi zubné náhrady tak, ako zubné protézy či implantáty.

Tento typ protetickej náhrady rieši estetické aj funkčné problémy, ktoré spravidla nastávajú po extrakcii (vytrhnutí) zubov, či strate zuba z rôznych iných príčin. V dutine po nich ostávajú medzery. Čím dlhšie chýbajúce zuby neriešime, tým viac sa mení optimálne prostredie pre umelé náhrady. Preto je veľmi dôležité, aby prázdne miesto po zube bolo čím skôr nahradené. Pri navrhovaní zubného mostíka sa prihliada na:

  • dôvod (estetický, funkčný)
  • polohu, dĺžku a počet medzier v čeľusti
  • stabilitu zvyšných zubov, ktoré budú držať budúcu konštrukciu po premostení

ESTETIKA VERSUS FUNKČNOSŤ

Napriek tomu, že splnenie potreby funkčnosti chrupu je pri zubných náhradách kľúčové, dôležité je nezabúdať na estetické. Preto je dôležité brať estetiku úsmevu do úvahy rovnako, ako funkčnosť. Napríklad, ak chýbajúci zub v prednej časti oblúka (ktorý klientovi pri jedení nechýba) spôsobuje ostych, pokles sebavedomia, či izoláciu v rámci komunikácie, následky na psychiku a osobnosť sú neraz na celý život.

Výrazný vplyv na kvalitu života nastáva aj vtedy, kedy chrup stratí svoju primárnu funkciu – pri konzumácii potravy. V prípade, že pacientovi v žuvacej časti chýba niekoľko zubov a jedenie je skôr problémom ako pôžitkom, ťažkosti s trávením nenechajú na seba dlho čakať. Medzi ďalšie funkčné problémy patrí aj zhoršená artikulácia a poruchy v čeľustno-sánkovom kĺbe. Preto ani jeden z dôvodov, pre ktorý sa pacient rozhoduje pre zubný mostík – estetický či funkčný – netreba podceňovať.

 

Druhy zubných mostíkov

1. Fixné zubné mostíky

Ide o mostík vyrobený z keramického materiálu, ktorý je fixovaný na dvoch vlastných zdravých zuboch - pilieroch. Je vhodný ako náhrada predných zubov a to predovšetkým z estetického ale i hygienického hľadiska. Mostík pôsobí veľmi prirodzene a je voľným okom nerozpoznateľný od vlastných zubov.

Ide o zubnú náhradu s kovový jadrom obaleným keramikou. Takýto zubný mostík je vhodný na zadné zuby. Vyrába sa z vysokokvalitnej keramiky a využíva sa najmä pri pacientoch, ktorí nemajú zdravé zuby, ktoré susedia s mostíkom, prípadne mali tieto zuby už opravované. Vhodný je taktiež v prípadoch rozsiahlych defektov chrupu. Ich nevýhodou je, že časom sa môže viditeľne odhaliť kovová konštrukcia.

2. Zubný mostík uchytený o zubný implantát

Takýto zubný mostík sa považuje za najvhodnejšie riešenie, pretože nedochádza ku poškodeniu vlastných zubov - mostík je na implantátoch naskrutkovaný. V prípade jeho poškodenia ho môžeme kedykoľvek sňať, v laboratóriu opraviť, a nasadiť naspäť.

3. Provizórne zubné mostíky

Dočasným, teda provizórnym riešením sú živicové mostíky. Používajú sa najmä v čase hojenia rán po vytrhnutí zuba, alebo pri nasadení implantátov, aby pacient nezostal bez zubov.

 

5 krokov k zubnému mostíku

Prípravu zubov na nasadenia mostíka netreba podceňovať. Pred samotným úkonom je potrebné absolvovať klinické vyšetrenie, ale i vytvoriť aj časový plán ošetrenia a úpravy zubov. V prípade, že pilierové zuby (t. j. zuby, na ktorých je uchytený mostík) sú zdravé, bezbolestne sa obrúsia do potrebného tvaru. Ak je ich stabilita nedostatočná, je možné ich nahradiť implantátom. Posledným úkonom je vykonanie odtlačkov, ktoré slúžia ako model ústnej dutiny.

 

Mostík sa v zubno-technickom laboratóriu na základe odtlačkov čeľuste. Materiály zubného mostíka odporúča stomatológ na základe preferencií pacienta (estetika, funkčnosť), zdravotného stavu a situácie v ústnej dutine. Takto zhotovený mostík musí mať vyhovujúcu formu, tvar, farbu a funkciu.

Mostík sa v zubno-technickom laboratóriu na základe odtlačkov čeľuste. Materiály zubného mostíka odporúča stomatológ na základe preferencií pacienta (estetika, funkčnosť), zdravotného stavu a situácie v ústnej dutine. Takto zhotovený mostík musí mať vyhovujúcu formu, tvar, farbu a funkciu.

Hotový zubný mostík sa ukotví na svoje miesto v ústnej dutine, v prípade potreby sa urobia korekcie tak, aby mostík netlačil, neodieral a pod.

Po nasadení zubnej náhrady nasleduje ďalší krok - dlhodobá starostlivosť. Nejde však iba o domácu starostlivosť, ktorej by ste sa mali venovať minimálne dvakrát denne. Vhodná je taktiež pravidelná prehliadka u stomatológa a návšteva profesionálnej dentálnej hygieny minimálne dvakrát ročne.  Zodpovedným prístupom dosiahnete predĺženie životnosti zubnej náhrady.

 

V komunikácii, pri plánovaní, i v priebehu ošetrenia, a rovnako aj  v prípade, ak je potrebné čokoľvek v rámci nášho výkonu upraviť. Naša 5 ročná záruka sa vzťahuje na všetky úkony a použité materiály. Preto je dôležité a vnímame to ako prirodzené, ak nás v prípade akýchkoľvek komplikácií pacient bezodkladne kontaktuje, aby sme našli vyhovujúce riešenie.

Na čo sa nás najčastejšie pýtate

V stomatologickej praxi s pacienti často zamieňajú pojmy mostík a náhrada. Hlavný rozdiel medzi nimi je ten, že zubný mostík nie je snímateľný. Zubnú protézu je možné z úst jednoducho vyberať.

Po extrahovaní zubov a doliečení ostávajú nevyplnené medzery medzi zubami. To spôsobuje nasledovné:

  • zuby pred a za medzerou po vytrhnutom zube majú tendenciu skláňať sa do medzier
  • protiľahlé zuby zas majú tendenciu v dôsledku uvoľnenia protitlaku počas zhryzu ďalej vyrastať a vytŕčať
  • v mieste medzier môže dôjsť k úbytku kostí
  • všetky tieto zmeny môžu sťažiť následné protetické riešenie

 

Cena sa odvíja od použitého typu zubného mostíku, množstva použitého materiálu, časovej náročnosti a práce zubných špecialistov. V prípade zubných mostíkov sa teda môžeme rozprávať o cenových rozsahoch. Napríklad:

  • bežný kovokeramický mostík stojí približne od 400 € do 2000 €
  • bežný celokeramický mostík stojí približne od 900€ do 2500 €
  • celokeramický mostík s realizáciou uchytenia o implantáty (aj s implantáciou zubných implantátov) môže siahať ešte vyššie

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje