Protetika

Zubné náhrady

Schill Dental Clinic Snimatelne zubne nahrady

Zubné protézy

V stomatologickej praxi rozoznávame niekoľko druhov náhrad chýbajúcich zubov. Veľkou kategóriou sú práve snímateľné protézy. Ich úlohou je nahradiť jeden alebo viacero zubov, prípadne aj celé zuboradie. Vďaka protéznemu lôžku, na ktorom je náhrada zakotvená, dostatočne nahrádza chýbajúce zuby esteticky aj funkčne. Vyhotovuje sa v zubno-technickom laboratóriu. Funkčnosť ani estetika však väčšinou nedosahuje kvality fixných zubných náhrad. Snímateľné náhrady je možné vybrať z úst, vyčistiť a nasadiť späť


Medzi najčastejšie používané zubné náhrady patria:

  • čiastočné snímateľné náhrady
  • úplné snímateľné náhrady
  • iné náhrady (medzerníky, silikónové dlahy… )

Čiastočné snímateľné náhrady

Tento typ využívame vtedy, ak klientovi chýba iba niekoľko zubov v zuboradí, t. j. iné zuby v ústach ešte má. Dnes sa stomatológia zameriava na zachovanie pôvodných zubov - zdravotne i esteticky. Pacient si čiastočnou snímateľnou protézu nemusí lepiť fixačnými krémami ani lepidlami, keďže náhrada drží na susedných zubov pomocou drôtenej spony alebo iných spojov. Výhodou čiastočných náhrad je, že mnohokrát nie je potrebná úprava zvyškových prirodzených zubov. Navyše, v porovnaní s úplnými snímateľnými náhradami držia čiastočné snímateľné náhrady o niečo pevnejšie. Pre pacienta nepredstavujú takmer žiadnu záťaž a majú i nižšiu cenu, než fixné zubné náhrady.

Najbežnejším typom protézy sú skeletované snímateľné náhrady. Najčastejšie sú zhotovené zo živice, s kovovou výstužou vo vnútri. Táto kovová výstuž, inak nazývaná aj spona, obopína zub a prichytí sa oň, čím zabezpečí minimálny pohyb protézy pri jej používaní.

Pružnou alternatívou pevnej protézy je flexibilná náhrada. Pre pacientov je často prijateľnejšou a estetickejšou možnosťou. Flexibilná protéza nemá kovovú výstuž ani drôtené spony. Nevýhodou je, že nie je vhodná pre každého pacienta a v porovnaní so skeletovanou protézou sa rýchlejšie znehodnotí.

 

Kompletné snímateľné náhrady

Celkovú snímateľnú náhradu využívame vtedy, ak klientovi chýbajú všetky zuby. Ide o protézy, ktoré sa lepia na ďasno. Rovnako ako iné protézy, aj celkové náhrady musia byť vyrobené v laboratóriu tak, aby dokonale sedeli do ústnej dutiny. Pri takejto náhrade je potrebná pravidelná ústna hygiena minimálne dvakrát denne, najlepšie však po každom jedle. Výhodou je cena, nevýhod je však viac -  nezvyk, horšia výslovnosť hlások, horšie vnímanie chuti či teploty jedla, slabšie mechanické vlastnosti.

 

Iné náhrady

Veľa pacientov vníma snímateľné zubné náhrady ako trvalé riešenie. Niekedy sa takéto náhrady využívajú aj dočasne - napr. pri nasadení zubných implantátov. V tomto prípade stomatológ využíva tzv. medzerník, ktorý má najmä estetickú funkciu. Používa sa najmä v estetickej, viditeľnej, zóne, kým nie je korunka implantátu finálne nasadená. V praxi často využívame aj silikónové dlahy, ktoré majú podobnú funkciu, ako medzerníky. Do dlahy, ktorá pevne prilieha k povrchu ďasien sa nasádzajú zuby do častí, kde chýbajú.

 

Na čo sa nás najčastejšie pýtate?

Áno. Existujú tzv. hybridné zubné náhrady, ktoré umožňujú spojiť zubný implantát a snímateľnú zubnú náhradu. Dokonca, v prípade úplnej straty zubov je možné celú snímateľnú náhradu uchytiť na 2 prípadne 4 implantáty.

Na to, aby snímateľná náhrada presne vyhovovala vášmu chrupu, je potrebné, aby bola vytvorená v laboratóriu. Výroba takejto náhrady trvá v rozmedzí 2-4 týždňov. Existuje však aj okamžitá náhrada, ktorú je možné vyrobiť do 24 hodín. Často sa využíva ako estetické riešenie po vytrhnutí zubov.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje