RVG prístroj

Technológia RVG

RVG

RVG prístroj (rádioviziograf), často nazývaný aj intraorálny röntgen, je základom modernej a kvalitnej stomatologickej ordinácie. Využíva sa počas ošetrení na detailné zobrazenie a diagnostiku stavu jednotlivých zubov. 

RVG vs RTG

RVG predstavuje novú digitálnu technológiu, ktorá umožňuje zhotoviť kvalitné snímky chrupu pri minimálnej dávke žiarenia. V porovnaní s klasickým RTG je doba projekcie niekoľkonásobne kratšia. Výsledok je zobrazený na monitore bez čakania už do niekoľkých sekúnd. 

Využitie RVG v Schill Dental Clinic

V Schill Dental Clinic klient pri snímaní RVG prístrojom v zubárskom kresle leží. Výsledná snímka je hotvorá do niekoľkých sekúnd. Vďaka rýchlosti a jej digitálnej podobe navyše zvyšuje diagnostickú hodnotu a šetrí čas nielen stomatológovi, ale aj pacientovi. 

Rádioviziograf je na našich klinikách využívaní aj pri rôznych zákrokoch, napr. pri endodnotickom ošetrení. Zákrok je snímaný pomocou RVG a prenášané na obrazovku pri zubnom kresle. Týmto spôsobom získava zubár možnosť priamej kontroly, čo samozrejme zvyšuje kvalitu práce.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje