Prevencia je dôležitá v každom veku

Základným pravidlom v stomatológii je, že čisté zuby sa nekazia. Zanedbanie starostlivosti vedie k problémom, ktorých riešenie je často behom na dlhú trať.

 

Vstupné vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie je prvým kontaktom medzi stomatológom a novým klientom. Jeho súčasťou je množstvo odborných vyšetrení (napríklad RTG alebo OPG prístrojmi), na základe ktorých si lekár urobí prehľad o zdravotnom stave pacienta. Vďaka detailnej kontrole tak môže nasadiť liečbu, ak je potrebná, ktorá je pre pacienta najvhodnejšia.

Preventívna prehliadka

Preventívna prehliadka nemusí byť pre vás strašiakom, ak ju absolvujete niekoľkokrát do roka. Stomatológ kontroluje stav chrupu a parodontu, vzájomné postavenie zubov, ústnu hygienu a hygienické návyky či stav zubných náhrad.

Dentálna hygiena

Pod dentálnou hygienou rozumieme široký súbor preventívnych ošetrení, ktorých cieľom je predchádzať zubným kazom a ďalším ochoreniam v ústnej dutine. Okrem pravidelnej návštevy ambulancie dentálnej hygieny je však dôležitá i domáca starostlivosť.

Detská stomatológia

Doba, kedy sa deti obávali chodiť do stomatologickej ambulancie, je už dávno minulosťou. Starostlivosť o mladých pacientov je veľmi špecifická, lekár k nim pristupuje zábavne a hravo. Dieťa by malo navštíviť ordináciu ešte predtým, ako pocíti bolesť. Jej účelom je zoznámi sa s lekárom a prostredím kliniky.  

Pečatenie zubov

Pečatenie je najčastejšie využívaným preventívnym zákrokom v detskej stomatológii. Ide o bezbolestnú a neinvazívnu procedúru, ktorá dlhodobo ochráni mliečne zuby mladých pacientov.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje