Ošetrenie úrazov zubov

Pod úrazom zuba nerozumieme len poškodenie korunky alebo jej časti, ale aj poranenie ďasna či kosti. K úrazom najčastejšie prichádza pri športoch alebo drobných nehodách, alebo dokonca počas autohavárií.

Predčasná strata či už mliečnych, alebo trvalých zubov následkom úrazu môže spôsobiť širokú škálu problémov. Najmarkantnejším je práve estetický nedostatok a možné zhoršené spoločenského uplatnenie klienta. V praxi sa však často stretávame i s problémami s vývojom chrupu a so stratou zubov.

Menšie zranenia v podobe odlomenia časti zuba a prasknutia alebo rozštiepenia korunky sú často iba záležitosťou estetickej stomatológie (link estetická stomatológia). Podľa závažnosti a stavu zvolí stomatológ tú najvhodnejšiu metódu liečenia.

K najpoužívanejším metódam patria:

  • keramické výplne a náhrady (inlay, onlay, overlay) (link podstránka keramické výplne)
  • fotokompozitné výplne
  • fazety

Takéto zranenia môžu byť spojené s menšou bolesťou, žuvacími ťažkosťami alebo s citlivosťou na teplotné zmeny. Napriek tomu, že ide o menšie zranenia, netreba ich podceňovať a odkladať na neskôr. Rozsiahlejšie praskliny totiž často vedú k infekciám, ktoré sa môžu rozšíriť ďalej do kosti.

Medzi rozsiahlejšie poranenia chrupu patrí uvoľnenie zuba, jeho vyrazenie alebo úplné zlomenie. Takéto prípady sa najčastejšie riešia v rámci oblasti stomatologickej chirurgie

Najpoužívanejšie metódy riešenia závažných zranení zubov:

  • zubné mostíky
  • zubné korunky
  • zubné implantáty

Základom je rýchla reakcia

Možnosťou liečby po vyrazení zuba je tzv. replantácia. Ide o chirurgický zákrok, kedy stomatológ vloží zub na pôvodné miesto. V tomto prípade hrá dôležitú úlohu čas. Zub by mal byť okamžite po vyrazení umiestnený do pohára s mliekom, alebo s vodou. Hraničnou je práve prvá hodina, keďže percento úspešnosti po tomto čase klesá. Avšak to, či bude môcť byť umiestnený späť do zuboradia, závisí od spôsobu transportu, stavu tkaniva okolo lôžka, stavu pacienta a iných zásadných faktorov.

Úplne nový úsmev - Digital Smile Design

Digital Smile Design je služba, prostredníctvom ktorej vám dokážeme vizualizovať nový úsmev. Výsledok “po zákrokoch” teda uvidíte ešte skôr, ako si sadnete do zubárskeho kresla. Toto všetko je tvorené digitálne, a vďaka špeciálnemu softvéru a nášmu fotoštúdiu vidíte výsledok do pár minút. Navyše, ešte pred samotným zákrokom vám vytvoríme model nového úsmevu, ktorý si môžete vyskúšať v ústach. Ak bude všetko podľa vašich predstáv, začína sa s realizáciou reálnych výkonov.  Prečítajte si viac o službe Digital Smile Design.

Na čo sa nás najčastejšie pýtate

Najjednoduchšie úrazom zubov predídete vďaka kvalitnej prevencii - dôležité je využívanie ochranných prostriedkov (helmy, masky). Opatrnosť a ostražitosť sú dôležité nielen pri športe či práci, ale aj v každodennom živote. Dobré je taktiež vyhnúť sa žuvaniu tvrdých predmetov ako pukancová kukurica, ľad, ceruzka a pod. Škrípanie zubov (bruxizmus), alebo ich zatínanie sú taktiež zlozvyky, ktoré môže poškodiť povrch zuba a spôsobiť jeho prasknutie.

Napriek kvalitnému ošetreniu sa môže prasklina ďalej rozširovať a oddeľovať. Fraktúra sa sa totiž nezrastie, ako je tomu napríklad v kosti. Možnou ochranou je napríklad zubná korunka, ktorá zaručí, že zub bude ďalej plniť žuvaciu i estetickú funkciu.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje