MUDr. Henrieta Tomášová

Stomatologička MUDr. Henrieta Tomášová sa narodila sa v Starej Ľubovni. V rokoch 1997 - 2003 študovala na LF UK v Bratislave. Počas štúdia absolvovala zahraničnú prax v rakúskom Hollabrunne. Od roku 2003 pracuje v bratiskavskej pobočke kliniky Schill Dental Clinic.

V roku 2006 získala atestáciu 1.stupňa v odbore všeobecná stomatológia a v roku 2010 získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti v používaní RTG prístrojov. Od roku 2014 je držitelkou licencie Odborný garant - Stomatológ. Ako členka Slovenskej komory zubných lekárov sa pravidelne zúčastňuje na domácich i zahraničných kongresoch. V priebehu svojej praxe absolvovala množstvo kurzov, ku ktorým patria kurz estetiky chrupu, kurzy využitia laseru v stomatológii, aplikácia technológie CEREC, ďalej i kurz modernej endodoncie či mikroskopu v stomatológii. Hovorí francúzsky a anglicky.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje