MUDr. Eva Satalová

MUDr. Eva Satalová, ortodontistka, sa narodila v Zlíne, študovala na Univerzite Palackého v Olomouci (2001 - 2007). V roku 2009 nastúpila na kliniku Schill Dental Clinic. V roku 2010 atestovala zo všeobecnej stomatológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala tiež výmenný program s University of Debrecen. Má za sebou rôzne semináre týkajúce sa estetiky chrupu, práce s prístrojom CEREC, mikroskopom, endodontické ošetrenie zubov. V roku 2015 sa začala špecializovať v odbore čeľustná ortopédia a v roku 2018 atestovala v odbore čeľustná ortopédia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Hovorí plynule anglicky, pasívne ovláda nemecký jazyk.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje