MDDr. Vladimír Strečko

MDDr. Vladimír Strečko, stomatológ. Štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Od r. 2013 patrí k tímu Schill Dental Clinic. Za základné princípy práce považuje neustále sebazdokonaľovanie a otvorenosť novým skúsenostiam a trendom. Aktívne ovláda anglický, ruský a nemecký jazyk.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje