MDDr. Sándor Domsitz

MDDr. Sándor Domsitz, Schill Dental Clinic

MDDr. Sándor Domsitz, stomatológ. Narodil sa v Dunajskej Strede, študoval na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia navštevoval odborné školenia a semináre doma i v zahraničí, v čom pokračuje dodnes. Na klinike Schill Dental Clinic pôsobí od roku 2017. Zaujíma sa o záchovnú a protetickú stomatológiu. Aktívne ovláda anglický a maďarský jazyk.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje