MDDr. Paulína Javorová

MDDr. Paulína Javorová sa narodila v Bardejove. Štúdium absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2018 je súčasťou tímu Schill Dental Clinic. Počas svojho štúdia sa pravidelne zúčastňovala školení v oblasti preventívneho zubného lekárstva. Zaujíma sa o estetickú stomatológiu a endodonciu. Ovláda anglický a ruský jazyk.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje