Digital Smile Design

 

 

Nový úsmev ešte pred zákrokom 

Vidieť výsledok práce stomatológa bez toho, aby sme si sadli do jeho kresla, dnes nemusí byť iba fikcia. V Schill Dental Clinic pracujeme s metódou, ktorá je pre mnohých pacientov motivujúca, pomáha pri ich rozhodnutí, či sa nám zveria do rúk a podstúpia ošetrenie. Ide o metódu Digital Smile Design, ktorej princíp je veľmi jednoduchý. 

 

Čo poskytuje služba Digital Smile Design

  • diagnostikuje stav pacienta, ten je východiskom pre nasledujúce zákroky
  • ukazuje, čo všetko môžeme dosiahnuť a aké postupy je potrebné využiť
  • prostredníctvom technológií ukazuje výsledný chrup po všetkých ošetreniach a zákrokoch

Predstavte si, že:

  • máte od detstva sfarbené zuby od liekov, alebo nepravidelné, krivé či inak mechanicky poškodené.
  • Svoj úsmev radšej skrývate, ostýchate sa v spoločnosti, neprejavujete naplno svoju osobnosť.
  • Zubára sa bojíte, lebo neviete ako to vo výsledku dopadne a či ten proces ošetrenia chrupu bude vôbec stáť za to.

Ak by ste však uvideli výsledok našej práce skôr, ako vôbec sadnete do zubárskeho kresla, určite sa rozhodnete rýchlejšie. Budete jednoducho vedieť, prečo podstupujete jednotlivé zákroky. Okrem estetického výsledku, ktorý pacientov neraz pozitívne šokuje, je dôležité i zdravotné hľadisko chrupu. Pekný úsmev je predovšetkým taký, ktorý je zdravý.

 

Tri kroky k perfektnému úsmevu

Na to, aby sme našim klientom vedeli vopred ukázať zmenu úsmevu, vytvorili sme na klinike malé fotoštúdio. Fotografiu nového úsmevu vieme pomocou špeciálnej technológie navrhnúť do niekoľkých minút. Po tom, ako uvidíte svoj nový úsmev na obrázku, rozhodnete sa, či pristúpime k druhému kroku - odtlačok zubov.

Ak sa rozhodnete vidieť vizualizáciu aj naživo, nasledujú odtlačky zubov. Tie je možné urbiť urobiť aj bezprostredne po vizualizácii. Zubní technici vytvoria nový model chrupu na základe predchádzajúcej vizualizácie, a klient si tak môže na vlastnej koži vyskúšať, ako mu svedčí perfektný úsmev. Nasleduje fáza plánovania finálnych riešení.

Všetky doterajšie kroky poskytovali pacientovi čas rozhodnúť sa, k akému výsledku by sa chcel dopracovať. Po odsúhlasení zo strany pacienta sa púšťame do ďalšej práce. Časová i finančná náročnosť ošetrenia chrupu závisí od jeho pôvodného stavu. U niekoho sú to len malé estetické korekcie, plomby, iné prípady si vyžadujú hĺbkové ošetrenie či zložitejšie zákroky.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje