Detská stomatológia

 

Stomatologická ambulancia je pre deti častokrát strašiakom. Dôvera medzi zubárom a mladým pacientom sa buduje veľmi dlho. Rodič by mal v tomto vzťahu figurovať ako medzičlánok, ktorý dieťa pripraví na to, že pri správnej starostlivosti nie je návšteva zubára vôbec bolestivou záležitosťou.

Dôležitá je príprava

Strach zo zubára u detí často vzniká na základe nepríjemného zážitku, či nesprávneho konania rodiny. Vhodné je pred návštevou ordinácie dieťaťu vysvetliť a dokonca i nacvičiť kroky, ktoré ho budú u zubára čakať. Jednoduchým riešením je vymyslieť krátky príbeh, povedať dieťaťu, že mu lekár na zúbky pozrie, umyje ich, prípadne pohladká. Keďže dieťa najviac verí práve svojim rodičom, tí by ho mali podporiť a ukázať mu, že spolupráca a počúvanie rád stomatológia je pre dentálne zdravie kľúčové. Rodičia nesmú používať slovo neboj sa, lebo práve tým dieťa dostáva pocit, že by sa malo niečoho báť.

Prvá návšteva u zubára

Dieťa by sa prvýkrát do zubnej ambulancie malo prísť len zoznámiť s lekárom a ordináciou. Prísť vtedy, keď už  pociťuje bolesť, je neskoro. Cieľom prvého stretnutia by totiž malo byť zoznámenie sa s personálom a prostredím, najlepšie formou interaktívnej hry.

Komunikáciu a informovanie dieťaťa o úkonoch treba nechať na lekára. Jeho úlohou je získať si mladého pacienta na svoju stranu. V prípade spolupráce má byť odmenené. Ak dieťa s doktorom nespolupracuje, môže sa podávať lokálna, prípadne celková anestézia. Prvú preventívnu kontrolu odporúčame vo veku pol roka dieťaťa. Skorá preventívna kontrola je edukatívna nielen pre dieťa, ale i pre jeho rodiča. Ten sa naučí správnu techniku čistenia zubov, a bude poučený o vhodnej výžive podporujúcej dentálne zdravie. Mala by sa stihnúť do obdobia, kedy sa prerežú dočasné stoličky.

 

Aké problémy najčastejšie trápia deti?

Zatiaľ čo dospelí často zápasia s estetickými či parodontologickými problémami, deti najčastejšie bojujú so zubnými kazmi, vývojovými chybami a problémami, ktoré vznikli po úrazoch. Iným dôležitým problémom, na ktorý narážame nielen v detskej dentálnej starostlivosti je lenivosť, prípadne nevyhradenie si dostatočného času na precízne vyčistenie zúbkov.

Častým problémom u pacientov v tomto veku sú kazy na žuvacích plôškach. Známe sú i tzv. fľaškové, príp. cumlíkové kazy, ktoré často vznikajú práve vtedy, ak dieťa zaspáva s fľašou so sladeným nápojom. Dieťa by sa malo začať starať o svoje zúbky približne od druhého roka života. Asistencia rodiča je však kľúčová, ten by mal dieťaťu pomáhať až do veku 12 rokov.

V tomto veku sa môžu objaviť prvé medzizubné kazy. Následne sa pod kontaktnou plôškou vytvorí ťažko dostupný priestor. Dôležitý je budovanie návyku dieťaťa na pravidelné správne čistenie zubov. Ako vhodnú motiváciu môžete použiť farebnú zubnú kefku, či hru.

Pacientom v tomto veku sa najčastejšie tvoria kazy na žuvacích plôškach šestiek (prvé trvalé stoličky), neskôr v priestore medzi trvalou a dočasnou stoličkou. Veľkú pozornosť treba venovať najmä kontaktným plôškam všetkých zubov - ako dočasných, tak i trvalých.

Na čo sa nás najčastejšie pýtate

To, ako presne by mala prebiehať domáca zubná starostlivosť u dieťaťa vám predvedie náš skúsený stomatológ. Z hľadiska vývoja zdravých zubov sa však odporúča dodržiavanie niekoľkých základných zásad. Dôležité je vyčistenie predných

zúbkov po každom kŕmení, sladeného sirupu či čaju, a to vlhkou kefkou alebo handričkou spôsobom stierania. V noci je vhodné piť iba nesladené nápoje.

Pitie z fľaše s cumľom je vhodné prerušiť po prerezaní prvých zubov a naučiť dieťa piť z pohára. V tomto období sa vyvíjajú sklony k zlozvykom - dýchanie ústami, návyk na cumlík, cmúľanie palca atď. Taktiež podávanie sladkostí by malo byť kontrolované rodičom. Vhodné je naučiť deti piť nesladený čaj alebo vodu a nepreferovať sladené nápoje.

Dôležité je takisto čistiť zuby mäkkou kefkou s použitím stieracej techniky a taktiež precízne čistenie medzizubných priestorov nitkou alebo medzizubnými kefkami. Všetky zuby a zubné plôšky musia byť čisté. K preventívnym opatreniam okrem iného patrí aj fluoridácia. Optimálna je s detskou zubnou pastou a počas dentálnej hygieny fluoridačnými prípravkami.

Primárne sa otázkami korekcie chrupu venujú čeľustní ortopédi - ortodontisti. Ortodontické problémy môžu vznikať na základe rôznych faktorov - pri výmene mliečnych zubov za trvalé, dedičnosťou, nedostatkom miesta v ústnej dutine, nevhodným tvarom či veľkosťou zubov, neprerazenými zubami a pod. Štandardne sa korekcia udáva okolo 8. roku života, ale pri každom dieťati je to individuálne.

Na základe detailných vyšetrení čeľustný ortopéd vypracuje liečebný plán, ktorý zahŕňa aplikáciu aparátu - či už fixného, snímateľného, alebo dlahového. Proces aktívnej liečby trvá u detí mnohokrát oveľa dlhšie, než u dospelých pacientov. Častokrát sa totiž proces začína už pri mliečnych zuboch, kedy stomatológ spolu s ortodontistom čakajú, kedy ich trvalé zuby nahradia tie dočasné. Podľa stavu dieťaťa a jeho veku môže ortodontista odporučiť konzultáciu so stomatochirurgom, logopédom, ORL špecialistom.
Viac sa o čeľustnej ortopédii dočítate na stránke ortodoncia.

Korunkami sa riešia rozsiahle defekty spôsobené kazom, úrazom alebo vývojovou anomáliou. Ide najmä o prípady, kedy sú zúbky poškodené natoľko, že deti odmietajú potravu. Korunky sa môžu využiť aj v prípade mliečnych zubov. Je to najmä z dôvodu, že strata takýchto zubov pred prerezaním trvalých nástupcov môže mať na ďalší stav pacienta negatívne následky. Našťastie nám však moderné technológie dovoľujú zachrániť zub aj v neskoršom štádiu problému - napríklad endodontickým ošetrením (link endodoncia)

Pečatenie zubov je preventívny a bezbolestný zákrok slúžiaci na ochranu žuvacej plôšky detských zubov pred vznikom zubného kazu. Spočíva v nanesení špeciálneho materiálu na zuby, a to najlepšie v čase hneď po ich prerezaní. Najčastejšie sa pečatia žuvacie plochy stoličiek, aby sa baktérie spôsobujúce tvorbu zubného kazu nemohli dostať do rýh a na ťažšie dostupné miesta. Táto forma prevencie je vhodná najmä v prípade mliečnych zubov, aby sa tak predišlo vzniku kazu na mliečnych zuboch a jeho šíreniu na trvalé. Pečatenie ochráni plôšku zuba približne 3 - 5 rokov. Treba zdôrazniť, že pečatia sa len zdravé zuby, ktoré majú na povrchu ryhy alebo jamky, ktoré sa ťažko čistia. Nepečatia sa zuby, ktoré majú kaz alebo sú v procese liečby.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje