Bc. Gabriela Harčaríková

Bc. Gabriela Harčaríková, dentálna hygienička. Narodila sa v Prešove. Štúdium na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove v odbore dentálna hygiena ukončila v roku 2013. Počas štúdia na vysokej škole sa zúčastnila stáže na Stomatologickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové, do r. 2018 pracovala v súkromnej zubnej ambulancii v Prešove. Od roku 2018 patrí do tímu Schill Dental Clinic v Bratislave. Pravidelnou účasťou na školeniach sa neustále zdokonaľuje vo svojom odbore. Hovorí anglicky.

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje