Apexlokátor

Apexlokátor v Schill Dental Clinic

Čo je apexlokátor?

Apexlokátor je prístroj novej generácie, ktorý sa využíva pri endodontických ošetreniach. Jeho úlohou je precízne stanoviť dĺžku koreňového kanálika zuba. Podľa klinických štúdií je meranie pomocou Apexlokátora dokonca presnejšie, ako meranie pomocou RTG prístrojov. 

 

Prečo je Apexlokátor dôležitý?

Na to, aby bolo endodontické ošetrenie správne dokončené, je potrebné, aby bol lokalizovaný a ošetrený celý koreňový kanálik - od najužšieho bodu (apexu) až po jeho viditeľnú časť. Apexlokátor na základe merania elektrického odporu medzi tkanivami určí presnú dĺžku koreňového kanálika. Stomatológ tak dokáže ošetriť aj menej dostupné priestory kanálika.  

Ošetrenie apexlokátorom je úplne bezbolestné. Vďaka tomu, že kanálik je zaplnený presne po hrot, je skvalitnená nielen následná liečba, ale predlžuje sa aj životnosť zuba. 

Objednajte sa

Vyberte si kliniku

Bratislava

02 54 64 74 17
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: 0903 280 280

Vaše údaje